< iAdvise kijkt net iets verder vooruit, ook met projectwerking >

Een project heeft per definitie een tijdelijk karakter, zou je denken. En toch zien we dat zelfs een klein project heel vaak het begin is van een langetermijnrelatie. Zo groeit een wederzijds vertrouwen dat mee voor betere oplossingen zorgt.

Een project zou je kunnen definiëren als een vooraf bepaald traject. Met een duidelijk omschreven begin en een al even duidelijk omschreven einde. Zo’n traject leg je doorgaans in fasen af. Bij iAdvise is dat niet anders. Maar heel vaak geeft het eindpunt van het traject aanleiding tot de start van iets nieuws. iAdvise kijkt net iets verder vooruit, ook met projectwerking!

Cruciale analysefase

Grosso modo kan je in onze projecten een vijftal fasen onderscheiden. Alles begint met een analysefase. Kom je als bestaande of nieuwe klant bij ons aankloppen met een vraag waar je een oplossing voor wil? Dan gaan wij uiteraard eerst met jou praten.

Daarbij dienen er zich meestal twee scenario’s aan. Misschien heb je zelf het probleem al enigszins geanalyseerd? En heb je zelfs al een mogelijke oplossing voor ogen? In dat geval gaan wij graag dieper in op jouw wensen en behoeften. Aan de hand van enkele interviews werken we jouw analyse meer in detail uit. Zo komen we tot een (voorlopige) offerte, die jij vervolgens al dan niet goedkeurt.

Kom je iets minder voorbereid naar dat eerste gesprek? Of staat jouw analyse nog helemaal niet op punt? Geen probleem. Wij trekken graag meer tijd uit om samen met jou je behoeften grondig te analyseren. En daarop precies te bepalen wat jij wilt of nodig hebt. Dat doen we bij voorkeur via een workshop. Op het einde van die oefening leveren wij een functioneel – en soms ook al technisch – document af. Daarin staat de oplossing voor jou nauwkeurig beschreven.

SCRUM: flexibel en effectief

Na die cruciale analysefase volgen de fasen waarin we ook de meer technische profielen binnen het projectteam – onze ontwikkelaars – steeds nauwer gaan betrekken. Belangrijk om te weten is dat wij doorheen de voorbereiding en oplevering van elk project de Scrum-methode hanteren. Dat is een agile raamwerk dat ons toelaat om projecten op een meer productieve manier op te leveren en eventuele problemen die zich onderweg aandienen snel aan te pakken en op te lossen.

In onze dagelijkse praktijk vertaalt die flexibele manier van werken zich doorgaans in sprints van één à twee weken, waarna wij het resultaat telkens voorleggen, laten uittesten en even opnieuw met de klant afstemmen. Zo werken we op iteratieve wijze naar een eindresultaat toe waar iedereen tevreden mee is.

Vertrouwensrelatie opbouwen

De essentie van ons verhaal is dat we onze klanten niet loslaten. Ook niet tijdens de eigenlijke ontwikkelingsfase, waarin wij regelmatig ijkingsmomenten inlassen. Wij voeren geen monoloog, maar streven naar een dialoog. We blijven met onze klanten in gesprek gaan om een zo goed mogelijke oplossing op te leveren.

Waar wij uiteindelijk naar streven, door meteen vanaf de prille analysefase al zo intensief met onze klanten bezig te zijn, is een vertrouwensrelatie. En zoals alles in het leven, kan je vertrouwen niet kopen, enkel verdienen. Al leert de praktijk ons elke dag opnieuw dat je met een eerlijke, open houding al heel ver komt. Daarom schrikken wij er bijvoorbeeld ook niet voor terug om een standaardoplossing aan te bevelen, als een klant geen maatwerk nodig heeft.

Bij iAdvise kijken wij altijd in de eerste plaats naar de functionele behoeften van de klant, niet naar wat wij daarbij zouden kunnen doen. Dat maakt dat de meeste klanten waarvoor wij werken ook blijven terugkomen. Zo vloeit uit het ene project het volgende voort, wat uiteindelijk tot een win-winsituatie leidt: wij leren de business van onze klanten almaar beter kennen en het wederzijdse vertrouwen groeit, wat bij onze klanten voor betere oplossingen zorgt.

Wil jij meer weten over hoe iAdvise verder vooruit kijkt, ook met projectwerking?

Zoek je een IT-partner die met je meedenkt op de lange termijn?

<Gerelateerd nieuws>

Deze vind je misschien ook interessant

Uitdagingen in de havensector

De Vlaamse zeehavens vormen het logistieke kruispunt van Europa. In 2023 werden er maar liefst ruim 302 miljoen ton goederen…
Lees meer
uitdagingen in de havensector

Low-code is geen no-code!

De termen low-code en no-code worden al eens met elkaar verward. Dat merken ook onze iAdvisers wanneer ze praten met…
Lees meer
low-code is geen no-code

Stap voor stap processen optimaliseren

Bij de toepassingen die we bij BASF ontwikkelen, zetten we maximaal in op hergebruik. Onze klanten boeken er zo verschillende…
Lees meer
stap voor stap processen optimaliseren