< Geen technologie zonder strategie >

Loopt er iets fout in je bedrijf en denk je dat recht te zetten met een digitale oplossing? Natuurlijk kan je dan bij iAdvise terecht, om die app te laten ontwerpen en bouwen. Maar wij gaan niet zomaar aan de slag. Eerst kaatsen we jouw vraag terug.

Die vraag is namelijk: los je met die digitale oplossing de ware nood in je organisatie op? Of pak je er louter een symptoom mee aan, terwijl die dieperliggende oorzaak onderbelicht blijft? Bijkomende vraag daarbij: volstaat technologie wel als oplossing? Of vraagt de issue ook organisatorische veranderingen? Of op z’n minst een andere mindset bij je medewerkers? Voor ons geldt geen technologie zonder strategie.

De verleiding is groot om een probleem zo snel mogelijk op te lossen, eenmaal je het vaststelt. Dat begrijpen we perfect. Maar dan focus je mogelijk op symptoombestrijding en krijg je een oplossing die het probleem niet ten gronde aanpakt. Wij vinden het zinvoller om de beschikbare middelen, tijd en energie optimaal in te zetten. Dat vraagt de moed om er niet zomaar in te vliegen, maar eerst even een stapje achteruit te zetten.

Het grotere vraagstuk

Vandaar dat we eigenlijk nooit zomaar ja zeggen, wanneer iemand ons vraagt een applicatie te bouwen. Begrijp ons niet verkeerd: natuurlijk kunnen we die voor jou bedenken en maken, perfect op maat van je bedrijf. Dat is namelijk waar we sterk in zijn. Maar vooraleer we dat doen, graven we dieper in de issue waarmee je bij ons aanklopte. We proberen eerst het complexere vraagstuk erachter bloot te leggen, met enkele kritische tegenvragen.

Zoals: waarom heb je de oplossing nodig? Is dat wel helemaal duidelijk? En pak je daarmee het ware probleem aan? Zijn er geen onderliggende oorzaken waarom iets verkeerd loopt? Misschien is het proces niet duidelijk, omdat de procedures niet uitgeschreven zijn. Misschien werken afdelingen moeizaam samen, omdat ze niet (goed) met elkaar spreken. Begrijpen business en IT elkaar wel? Of marketing en operations?

Betere oplossing, die meer rendeert

Kortom: we dagen je uit om dieper in je processen te duiken, in de dynamieken van je organisatie, eventueel zelfs in je bedrijfscultuur. Zo krijgen we samen zicht op wat er echt mank loopt en wat er echt op te lossen valt. Zo pakken we de echte issue aan.

Daarop voorzien we een oplossing die vaak meer dan één symptoom wegwerkt. Niet alleen het ene probleem waarvoor je contact met ons opnam, dus, maar mogelijk ook andere zaken.

De issue die we dan aanpakken en de oplossing waartoe we dan komen, zijn mogelijk niet waar je oorspronkelijk aan dacht. De juiste oplossing is ook niet altijd alleen louter technologisch, maar vaak ook een stuk organisatorisch.

In ieder geval is ze veel doeltreffender en rendeert ze meer, omdat ze meer oplost. Je blust er geen brandjes mee, maar dooft de oorzaak die de brandjes aansteekt. Zo verbeter je de bredere werking van je bedrijf.

En dan begrijp je het (nog beter)

Daar is het ons uiteindelijk om te doen: je bespaart meer tijd en geld dan je had verwacht, omdat de oplossing ook meer oplost dan verwacht. Je weet dat je op ons en onze aanpak kan vertrouwen. We kiezen niet voor eenmalige projecten, wel voor een strategische samenwerking. Wij willen een partner zijn die oprecht betrokken is bij het succes van je bedrijf en die dus altijd meer voor jou probeert te betekenen dan wat je vraagt.

We helpen je om je digitale strategie op je evoluerende bedrijfsstrategie te enten, zodat je de juiste technologische evoluties juist benut, via optimaal renderende oplossingen. En ja, uiteraard kunnen we daar dan de juiste applicaties voor bouwen en implementeren. Met de juiste mensen en skills, binnen de voorziene scope en het beoogde rendement, maar altijd vanuit het juiste vooronderzoek.

Wil jij meer weten over waarom wij geen technologie zonder strategie verkiezen?

Zoek je een IT-partner die je hiermee kan helpen?

<Gerelateerd nieuws>

Deze vind je misschien ook interessant

Oracle APEX 23.2

Hier is Oracle APEX 23.2 met als grootste wijzigingen: de introductie van zowel Workflows, die je klikkerdeklak kan opzetten en…
Lees meer
Oracle APEX 23.2

UI- en UX-design met Oracle APEX

Door het gebruik van Oracle APEX gaat alle ontwikkeling, ook het UI- en UX-design, een stuk makkelijker en sneller. En…
Lees meer
UI- en UX-design met Oracle APEX

Digitale Strategen, een aanvulling op ons verhaal

Om klanten wegwijs te kunnen maken in de vele mogelijkheden van het digitale landschap, startte hij samen met Arne het…
Lees meer
Digitale Strategen