BASF

Dankzij Oracle APEX verhoogt de flexibiliteit, vermindert complexiteit bij BASF

BASF Antwerpen kiest resoluut voor de combinatie van Oracle APEX en iAdvise. Het bedrijf schuift daarbij niet alleen de gebruiksvriendelijkheid van het platform naar voren. Oracle APEX zorgt bij ook voor meer mobiliteit en flexibiliteit, tegen lagere kosten.

De site van BASF in Antwerpen bevindt zich in het noordelijke deel van de haven, tegen de Nederlandse grens. Wereldwijd is het de op een na grootste site van de BASF-groep. 3000 interne en 2000 externe medewerkers staan in voor de werking van ruim vijftig chemische installaties. Het bedrijf realiseert er een omzet van ongeveer zes miljard euro. BASF Antwerpen produceert basischemie en gespecialiseerde chemicaliën, naast kunststoffen, voorproducten, veredelingsproducten en anorganica.

Van Oracle Forms naar Oracle APEX

“Doorheen de jaren hebben we diverse toepassingen ontwikkeld op basis van Oracle Forms”, vertelt Pieter Nuyens, systeemontwikkelaar MES. “Daar kwam verandering in toen BASF Antwerpen een specifieke database opzette voor de productie van milieugerelateerde rapportering. Dat was onze eerste toepassing in Oracle APEX. Voor Oracle Forms was een aparte applicatieserver nodig en zou er zich op termijn een probleem stellen op het vlak van flexibiliteit en onderhoud, omdat we intern niet meer op Forms-expertise inzetten. ”

Pieter Nuyens, systeemontwikkelaar MES bij BASF Antwerpen: “Oracle APEX biedt een heel gebruiksvriendelijke omgeving, zowel voor de eindgebruikers als voor de afdeling automatisatie.”

Gebruiks- en budgetvriendelijk

BASF Antwerpen ging op zoek naar een oplossing die niet alleen aan de functionele vereisten voldeed, maar die tegelijk ook geen onnodige complexiteit zou veroorzaken en eenvoudig beheer en flexibiliteit zou toelaten.

Oracle Database omvat automatisch een licentie voor Oracle APEX, waardoor die tool de meest voor de hand liggende optie was. Voor bijkomende expertise en ondersteuning klopte BASF Antwerpen aan bij Oracle APEX-specialist iAdvise.

Tot de gebruikers van de applicatie behoren o.a. de medewerkers van de milieudienst. Zij analyseren data en brengen daar rapporten over uit, zowel aan de hoofdzetel van BASF in Duitsland als aan de Vlaamse Overheid. Verder gebruikt BASF Antwerpen ook een APEX-toepassing die data bijhoudt over batchproductie en is er een toepassing voor de beladers. De aanmaak van het controledocument voor de beladers gebeurt met Doxxy, een document generation tool die iAdvise zelf in Oracle APEX ontwikkelde.”

Ook mobiel

Oracle APEX biedt een omgeving waarin de gebruikers makkelijk zelf rapporten bouwen. In Oracle Forms was dat niet haalbaar, waardoor de gebruikers altijd naar Excel of Access grepen. Nu bouwen ze binnen APEX zelf de rapporten die ze nodig hebben.

Dat BASF Antwerpen gratis over de licentie voor Oracle APEX beschikt, is voldoende om Oracle Forms verder af te bouwen en door Oracle APEX te vervangen. BASF Antwerpen rekent daarbij op de ondersteuning van twee APEX-specialisten van iAdvise. “We willen onze medewerkers ook meer mobiele ondersteuning bieden”, besluit Pieter Nuyens. “Daarbij is voor Oracle APEX een belangrijke rol weggelegd. Via een browser zijn de applicaties immers perfect op een mobiel toestel bruikbaar. Daardoor moeten we niet investeren in aparte mobiele apps.”

Lees de volledige reference case